Donnerstag , Juli 18 2024
Home / AA-banner / Održana sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Održana sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Danas je pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića održana 6. redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Na sjednici je razmatrano više tačaka dnevnog reda iz nadležnosti Rijaseta među kojima je i davanje saglasnosti na Statut Islamske zajednice Bošnjaka u Danskoj.

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dao je saglasnost za ustupanje udžbenika islamske vjeronauke bez naknade Glavnom muftijstvu Bugarske za potrebe korištenja u nastavnom procesu iz predmeta Islamska vjeronauka u državnim školama u Bugarskoj. Glavni muftija Bugarske, dr. Mustafa Hadži obratio se reisu-l-ulemi sa zahtjevom da im se ustupe udžbenici islamske vjeronauke koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini kako bi tamošnji muslimani po njima uz manje intervencije izvodili nastavu vjeronauke, što je Rijaset prihvatio.

Također je data saglasnost na više dokumenata institucija kojima je osnivač IZ u BiH. Rijaset je dao saglasnost na odluku Upravnog odbora Fakulteta islamskih nauka o Aneksu Ugovora o položaju i djelovanju FIN-a u sastavu Univerziteta u Sarajevu i Pravila Gazi Husrev-begove medrese. Usvojena je i odluka o dopuni odluke o osnivanju Medrese „Džemaludin-ef. Čaušević“.

Rijaset je donio odluku o identifikacionim pločama na vjerskim objektima tako da će sve džamije i mesdžidi na području čitave Islamske zajednice u BiH imati jedinstvene identifikacione table sa osnovnim informacijama o objektu.

Rijaset je razmatrao tekst Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva za islamske poslove, da’vu i upućivanje u Kraljevini Saudijskoj Arabiji i Islamske zajednice u BiH u području islamskih pitanja i dao saglasnost za njegovo potpisivanje.

Na sjednici su razmatrani radno-pravni statusi i kadrovska pitanja uposlenika Islamske zajednice i institucija kojima je osnivač Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Tako je Rijaset dao saglasnost na Odluku Upravnog odbora Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici o imenovanju prof. dr. Muharema Adilovića za dekana i saglasnost na Odluku Upravnog odbora Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću o imenovanju doc. dr. Hajrudina Hodžića za dekana ove visokoškolske ustanove. Data je i saglasnost za imenovanje profesorice Naide Hota-Muminović na mjesto direktorice Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu i za prijem Adnana Muminovića na mjesto glavnog urednika MINA-e i WEB portala Media centra.

Rijaset je izdvojio finansijsku podršku radu JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj čiji je osnivač.  

Na kraju su razmatrani zahtjevi Ureda za društvenu brigu za pomoć pojedincima i organizacijama, te tekuća pitanja.