Donnerstag , Juli 18 2024
Home / AA-banner / Albanijeve kontradiktornosti u ocjeni autentičnosti hadisa

Albanijeve kontradiktornosti u ocjeni autentičnosti hadisa

Odlučio sam prevesti ovaj rad od učenjaka Hasana es-Sekafa,, vrsnog poznavaoca hadisa, našeg suvremenika, kojeg smatram značajnim jer tretira pitanja odnosa prema drugom izvoru islama; hadisa Allahovog Poslanika Muhammeda -’alejhi-sselam-. Svakom muslimanu kada se spomene da je Allahov Poslanik nešto rekao i dao smjernicu po određenom pitanju, tu više nema dilema, vjernik se odmah  opredjeljuje da slijedi i prihvata Poslanikov -’alejhi-sselam- stav po tome pitanju. Nezamislivo je da bilo koji musliman ne prihvati Poslanikov hadis. Allah dž.š. na više mjesta u Kur’anil-Kerimu eksplicite naređuje da se slijedi ono što odredi i kaže Allahov Poslanik:»Ono što vam naredi Allahov Poslanik uzmite a što vam zabrani klonite se toga.»/Ku’ran/ « Ko se pokorava Poslaniku taj se pokorava Allahu.» /Kur’an/.

Čitaj više