Sonntag , Mai 26 2024
Home / AA-banner / Ko se krije iza Ahmedija

Ko se krije iza Ahmedija

Nakon pojave  moje knjige «Ko se krije iza Ahmedija?» lideri ove antiislamske sekte su uradili odgovor na tu knjigu i u velikim količinama je dijelili našim muhadžirima u Njemačkoj. Svoju knjigu su naslovili «Analiza optužbi G. Arnauta na pokret Ahmedija.» Primjerak te knjige su uputili na adresu našeg centra u Minhenu i kasnije se telefonski raspitali da li nam je stigla.

Čitaj više