Sonntag , Mai 26 2024
Home / AA-banner / Muftija banjalučki dr. Osman ef. Kozlić

Muftija banjalučki dr. Osman ef. Kozlić

Dr. Osman ef. Kozić rođen je u Vukotićima, općina Zenica, 14.8.1966. god. Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu je završio 1985. godine. Godine 1992. završio je Fakultet šerijatskog prava na Univerzitetu El-Emir Abdul-Kadir za islamske studije u Konstantini (Alžir). Magistarsku diplomu stekao u Maroku na Univerzitetu Muhamed V, odnosno Filozofskom fakultetu u Rabatu, odsjek islamske znanosti, uža specijalizacija fikh i usuli-fikh, 14. 07. 1997 god. Naslov magistarskog rada je Fikhska pravila u djelu El-Hidaje od El-Merginanija.

U periodu 1997-1998. godine je radio kao imam, hatib i muallim u džematu Novo Naselje Solina, Medžlis Islamske zajednice Tuzla. Školske 1998/99. godine je počeo raditi kao profesor predmeta Fikh i Hadis u Behram- begovoj medresi u Tuzli. Godine 2000. izabran je za glavnog i odgovornog urednika lista Hikmet u Tuzli. Od 2001. godine je član Ustavnog suda Islamske zajednice u BiH. Predsjednik je Upravnog odbora Agencije za certificiranje halal kvalitete Islamske zajednice u BiH. 24.12. 2008. godine izabran za predsjednika Ustavnog suda Islamske zajednice u BiH. Doktorirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 2013. godine (Univerzitet u Sarajevu), naslov doktorske teze: Pravna misao Allala al-Fasija Dužnost muftije banjalučkog je preuzeo 29. maja, 2014. godine.

Govori arapski i engleski jezik. Služi se francuskim i španskim jezikom. Oženjen je, otac dvoje djece.