Donnerstag , Juli 18 2024
Home / O nama

O nama

Džemat Sabur je naziv vjerskog udruženja muslimana sa područja Balkana koje je registrirano kod nadležnih organa u općini Minhen 1990 g. pod imenom Islamische Gemeinschaft Džemat Sabur e.V. Minhen. Primarni cilj udruženja je da se brine o vjerskim potrebama Bošnjaka i drugih naroda koji gravitiraju na podrucju Minhena a pripadaju Islamu. Džemat Sabur iskljucivo se održava i razvija svoje aktivnosti samofinanciranjem, od statutarnog mjesečnog članstva koje je minimalno 15 EUR, te od dobrovoljnih priloga.

21.mart 1990 g. je zvanični datum početka rada Džemata Sabur. To je datum u kome je od Rijaseta Islamske zajednice data saglasnost za formiranje Džemata i izdato rježenje o postavljenju Dr. Fikret ef. Arnauta za imama u džematu Sabur.

Džemat se bavi poučavanjem mladih osnovama islama, obavljanjem redovnih propisanih namaza u džematu, organiziranjem izleta, tribina, kurseva, kviz takmičenja, međureligijskih susreta i sl. Mnogo mladih je sklopilo šerijatske brakove u Džematu Sabur.

Početak nažih vjerskih aktivnosti je bio u sklopu aktivnosti velikog islamskog centra u Minhenu kojim rukovode Arapi. To je bilo do oktobra 1992. Od oktobra 1992 g. Džemat Sabur iznajmljuje prostorije zajedno sa albanskim džematom na adresi Landbesrgestr. 79. Te prostorije smo koristili do decembra mjeseca 1998 g

Od decembra 1998 g. Džemat Sabur aktivnosti nastavlja u novim prostorijama na adresi Bodenseestr. 80 81243 Munchen koje su kupljene i vlasništvo su Džemata. Zgrada je kupljena dobrovoljnim prilozima naših vjernika.

24 jula 2004 g. Upriličena je manifestacija svečanog otvorenja džamijskog prostora na kome je prisustvovala visoka delegacija I.Z. iz BiH koju je predvodio zamjenik reisul-uleme h.hfz Ismet ef. Spahić.

Džemat Sabur je jedan od mnogobrojnih džemata u Njemačkoj koji je uvezan u krovnu organizaciju Islamske zajednice Božnjaka u Njemačkoj te sve aktivnosti usmjerava preko Centrale Islamske zajednice Božnjaka u Njemačkoj sa sjedištem u Kamp Lintfortu. Osnivanjem Ureda za Bošnjačku dijasporu pri Rijasetu Islamske zajednice poboljšana je koordinacija i veze sa maticom.

Prostor u kome Džemat Sabur razvija svoje aktivnosti sadrži sljedeće; mesdžid u kome se obavlja namaz, posebnu prostoriju za žene, stan, čajdžinicu sa restoranom, kiosk sa raznovrsnom literaturom, musafirhanu, učionicu te prostor u kome djeluje Omladinski krug.

Prostor je otvoren svakim danom a najfrekventije aktivosti su petkom, subotom i nedjeljom od 10.00 h. do 21.00 h.

Vjerska pouka za sve uzraste se održava subotom i nedljeljom od 10.00. h – do 12.00 h.

Subotom naveče redovno se održavaju omladinska sijela na kojima se obrađuju neke teme primjerene omladini. Nedjeljom prije namaza također se održavaju tradicionalna predavanja o islamu za odrasle ljude i žene.

Džemat Sabur je prva organizirana bošnjačka asocijacija u Minhenu i ima solidnu saradnju sa drugim asocijacijama i udruženjima.

Sabur je riječ arapskog porijekla a znači; trpljenje, podnošenje, istrajnost i dr. Smatramo da je Džemat Sabur, saburom stigao do uspjeha.

Imam Džemata Sabur je Dr. Fikret ef. Arnaut.